• AZ
  • РУ
  • EN

Biz bütün müştəri və dizaynerlərimizi müxtəlif kommunikasiya vasitələrində bu nişandan istifadə etməyə çağırırıq. AZN nişanının inkişaf etdirilməsi və rahat istifadəsi məqsədilə Jeykhun Imanov Studio nişanı sadələşdirmiş, çapda və internetdə tətbiq edilməsi üçün xüsusi şrift yaratmış.

We are calling on all customers and designers to more actively use AZN sign in all types communications. Jeykhun Imanov Studio has simplified the AZN currency sign and developed type and Internet fonts for convenience and further development of the sign.

Мы призываем всех клиентов и дизайнеров смелее применять знак во всех видах коммуникаций. С целью развития знака и удобства использования, Jeykhun Imanov Studio упростило знак AZN, разработало шрифт для применения как в печати, так и в интернете.

AZN İŞARƏSİNİ yüklə

DOWNLOAD AZN SIGN

СКАЧАТЬ СИМВОЛ AZN

AI + EPS + TTF + @font-face AI + EPS + TTF + @font-face AI + EPS + TTF + @font-face

AZN İŞARƏSİ

AZN SIGN

СИМВОЛ AZN2006-cı il yanvar ayının 1-də Azərbaycanda denominasiya həyata keçirilmişdir. Avstriyalı valyuta dizayneri Robert Kalina tərəfindən əskinasların yeni dizaynı ilə bərabər AZN nişanı da yaradılmışdı. Artıq altı il keçməsinə baxmayaraq, milli valyuta nişanı hələ də geniş istifadə edilmir.

2012-ci ilin sonunda AZN nişanı Azərbaycan hazırlanan reklam mətnlərində yer almağa başladı. Beləliklə də nişanın istifadəsinin inkişafına təkan verildi. Biz AZN nişanının istifadəsini dəstəkləyir, bu sahədə təbliğat keçiririk və onun həm Azərbaycanda, həm də ölkənin hüdudlarından kənarda tanınmasını və zamanla dollar ($), funt (£), yena (¥) kimi öz dövlətinin simvoluna çevrilməsini istəyirik.


New Azerbaijani Manat (AZN) was introduced as a result of currency denomination in January 1, 2006. The AZN currency sign was developed by Austrian designer Robert Kalina who had also designed the new Azerbaijani Manat banknotes. Six years has passed since then, but the currency sign is still not used widely.

The AZN currency sign first appeared in advertising communications of Azerbaijan at the end of 2012. This started wider application of the currency sign.We support and promote the AZN currency sign and want it to become widely recognized both in Azerbaijan and internationally and turn into a distinguishable symbol of Azerbaijan in the future just like US Dollar ($), Great Britain Pound (£) and Japanese Yen (¥) .


1 января 2006 года в Азербайджане была проведена деноминация. Вместе с новым дизайном банкнот, австрийским дизайнером валют Робертом Калиной был разработан знак AZN. Прошло 6 лет, но знак так и не нашел широкого и повсеместного применения.

В конце 2012 года в рекламных коммуникациях Азербайджана начал появляться знак AZN. Тем самым был дан старт развитию использования знака. Мы пропагандируем и поддерживаем использование знака AZN и хотим чтобы он узнавался как в Азербайджане, так и во всем мире и со временем превратился в узнаваемый символ своей страны как доллар ($), фунт (£), йена (¥).

Biz bütün müştəri və dizaynerlərimizi çap və internet kimi müxtəlif kommunikasiya vasitələrində bu nişandan istifadə etməyə çağırırıq.

AZN nişanının inkişaf etdirilməsi və rahat istifadəsi məqsədilə Jeykhun Imanov Studio nişanı sadələşdirmiş, çapda və internetdə tətbiq edilməsi üçün xüsusi şrift yaratmış, eləcə də nişanın istifadəsi ilə bağlı bələdçi hazırlamışdır.

We are calling on all customers and designers to more actively use AZN sign in all types of printed and online communications. This is the only way to increase our currency sign’s popularity and awareness.

Jeykhun Imanov Studio has simplified the AZN currency sign and developed type and Internet fonts for convenience and further development of the sign. We have also developed user manual of the sign.

Мы призываем всех клиентов и дизайнеров смелее применять знак во всех видах коммуникаций как в печати, так и в интернете.

С целью развития знака и удобства использования, Jeykhun Imanov Studio упростило знак AZN, разработало шрифт для применения в печати и в интернете, а также создало руководство по использованию знака.

Veb səhifələr üçün nümunə

Example for WEB

Пример использования в Веб-сайтах

Çapda istifadə üçün nümunə

Example for print

Пример использования в печати